Uit de school geklapt

Hester Walda, projectco÷rdinator spelen op het regiokantoor in Sneek, is aan het woord over de gevolgde opleiding certificering flora en faunawetgeving.

Hester Walda, projectco÷rdinator spelen op het regiokantoor in Sneek, is aan het woord over de gevolgde opleiding certificering flora en faunawetgeving.

Gevolgde opleiding/training:
Certificering flora- en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4 (planvoorbereider), door IPC de Groene Ruimte. De opleiding gaat over de volgende onderwerpen op het gebied van flora- en faunawetgeving:
- context van de natuurwetgeving
- kennis van de beschermde flora en fauna
- kennis van zorgvuldig handelen en werktechnieken
- communicatie en werkprocessen.

Wat vond je ervan?
Ik vond het een erg leuke, gezellige en leerzame cursus. Doordat de cursus als maatwerk aan een kleine groep collega's werd gegeven was er veel ruimte voor interactie. Onze eigen cases en vraagstukken werden goed ingepast. De wetgeving en de mogelijke ruimtes daarin werd goed uitgelegd. Er was veel afwisseling tussen de theorie en praktijkcases.

Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd op welke wijze wij bij de planvorming rekening moeten houden met de aanwezige flora en fauna. Ik weet nu dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor onze plannen mits wij er zorgvuldig mee omgaan.

Wat kan je ermee in je werk?
Ik kan de kennis direct toepassen in mijn werk. Wij zijn bezig met een uitvoeringsklus in de Hortus in Haren, waarbij de opgedane kennis direct in de praktijk kan worden gebracht. Daarnaast kan ik collega's informeren over de wijze waarop ze om kunnen gaan met de flora en fauna.